Wat is het verschil tussen een lening op afbetaling en hypothecair krediet?

In theorie is er maar een verschil tussen deze twee kredietvormen en dat is dat je bij een lening op afbetaling geen onderpand verschaft voor het geleend bedrag terwijl je bij een hypothecair krediet dat wel moet doen. Door dit ene verschil verloopt de afhandeling van deze kredieten wel geheel anders, en kennen ze ook elk ook hun eigen regels en voorwaarden.

Noot: Van een hypothecair krediet is pas sprake als vastgoed (onroerend goed) als onderpand dient. De term vastgoed verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van deze goederen. Woningen of ander gebouwen (opstallen) en grond zijn vastgoed. Auto’s niet.

De voordelen van een lening op afbetaling.

Deze kredietvorm dankt zijn populariteit aan de grote mate van vrijheid. Je hoeft geen onderpand te verschaffen, maar krijgt de lening enkel op basis van je persoonlijke kredietwaardigheid. Bij een lening op afbetaling ben je daarom vrij om het geleend geld te besteden voor elk gewenst doel, zonder dat je de bank daarvoor in kennis hoeft te stellen. Echter, door deze vrijheid kent een lening op afbetaling een hogere rente dan een hypothecair krediet, en zijn er grotere beperkingen aan de hoogte van de leensom en de lengte van de looptijd.

De voordelen van een hypothecair krediet.

Doordat je een onderpand verschaft voor de lening heeft de bank bijna honderd procent garantie dat ze het uitgeleend geld terug krijgt. Dit maakt dat:

  • Het krediet vrijwel automatisch wordt goedgekeurd.
  • Je een groot bedrag mag lenen (voor de aankoop van een woning mag dit zelfs 110% van de getaxeerde waarde van de woning zijn).
  • Het krediet een lange looptijd mag hebben (voor de aankoop van een woning verstrekken banken kredieten met een looptijd tot 30 jaar).
  • De rente relatief laag is (hypothecaire kredieten kennen van alle kredietproducten de laagste rentes).

Een hypothecair krediet kent ook nadelen. Zo komen alle kosten voor het aangaan van de hypotheek geheel voor jouw rekening als kredietnemer. Dit zijn de kosten voor de notaris, de hypotheekbewaarder en het opmaken van de akte. Deze kunnen gezamenlijk oplopen tot 3 a 4% van de waarde van het onderpand, en worden doorgaans in het leenbedrag opgenomen.

Het allergrootste nadeel van een hypothecair krediet blijft natuurlijk dat de mogelijkheid bestaat dat je jouw bezit (woning, grond) kwijt raakt.

Noot: Als je geld leent voor de koop van een woning en deze hierbij als onderpand geeft, wordt je eigenaar van het pand en ‘hypotheekgever’. De financiële instelling wordt de ‘hypotheekhouder’ en verkrijgt het recht van hypotheek (eerste recht van verkoop).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>