Ben je verzekerd voor ongevallen op het werk?

Ambtenaren en werknemers in de privésector zijn via de werkgever verzekerd tegen ongevallen aan het werk en ongevallen op de weg naar en van het werk. Dit is volgens de Belgische arbeidswetgeving een verplichting. Zelfstandigen zijn echter niet verplicht om voor zichzelf een ongevallen verzekering af te sluiten. Indien je tot deze groep behoort en nog niet verzekerd bent, is het aanbevolen om het alsnog te overwegen.

Omdat je als zelfstandige in de meeste gevallen geen specifieke vaste werkplek hebt zul je een meer algemene verzekering moeten afsluiten om bij een ongeval financieel ingedekt te zijn. De diverse verzekeringsmaatschappijen bieden veel varianten aan in dit segment. De meest gehanteerde formules zijn:

De hospitalisatie verzekering.

Indien je als gevolg van een ongeval (of plotselinge medische aandoening) in een ziekenhuis moet worden opgenomen dekt de verzekeraar alle kosten die hiermee in verband staan.

 • Verblijf in het ziekenhuis.
 • Alle onderzoeken en behandelingen.
 • Geneesmiddelen.
 • Vervoer per ziekenwagen of helikopter.

De persoonlijke ongevallen verzekering.

Indien je als gevolg van een ongeval permanent invalide raakt krijg je van de verzekeraar een bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag wordt bij het aangaan van de verzekering vastgesteld en de premie voor de polis wordt mede op basis hiervan berekend.

Indien je als gevolg van een ongeval komt te overlijden krijgt jouw begunstigde (of familie) van de verzekeraar een bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag wordt bij het aangaan van de verzekering vastgesteld en de premie voor de polis wordt mede op basis hiervan berekend.
De uitkering voor invaliditeit kan verschillen van de uitkering bij overlijden.

De verzekering gewaarborgd inkomen.

Indien je als gevolg van een ongeval fysiek niet meer in staat bent je beroep uit te oefenen krijg je met de verzering gewaarborgd inkomen van de verzekeraar een maandelijks vervangingsinkomen. De hoogte van dit inkomen wordt bij het aangaan van de verzekering vastgesteld en de premie voor de polis wordt op basis hiervan berekend.

Opties binnen ongevallen verzekeringen.

Verzekeringen tegen ongevallen of ziekte staan bekend als ‘verzekeringen op maat’. Wat inhoud dat er geen standaard formule bestaat maar dat ze voor elke verzekerde verschillend zullen zijn. Naast de hoogte van de uitkeringen kunnen een heleboel andere variabelen in de polis worden opgenomen.

 • Verzekering tegen tijdelijke arbeid ongeschiktheid (TAO).
 • Verhoging van de maximumleeftijd (normaliter gesteld op 65 jaar).
 • Toevoeging van sportgerelateerde ongevallen.
 • Wereldwijde dekking.
 • Combinatie van hospitalisatie en invaliditeit.
 • Combinatie met een overlijdensverzekering.
 • Combinatie met een medische verzekering.
 • Toevoeging van het gezin (echtgenoot(e) en kinderen).
 • Toevoeging van huispersoneel.

Noot: Het is meer regel dan uitzondering dat een aantal verzekeringen die je hebt afgesloten elkaar zullen overlappen. Zo kun je bijvoorbeeld een medische verzekering bij maatschappij A hebben en daarnaast bij maatschappij B een ongevallen verzekering waarin ook een stukje hospitalisatie zit. Probeer voor jezelf vooraf duidelijk vast te stellen welke maatschappij je wil aanspreken bij een onverwacht ongeval.

Meer info: http://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/arbeidsongevallen/gedekte_risicos/

Waarom is een autoverzekering meestal goedkoper naarmate je ouder wordt?

Verzekeringsmaatschappijen willen graag polissen afsluiten, en zijn daarbij bereid om personen met een positief profiel een flinke korting te geven op de jaarlijkse premie van een autoverzekering. Dit geldt zowel voor de wettelijk verplichte BA autoverzekering als voor de omnium verzekeringen. De korting kan in sommige gevallen oplopen tot 60 procent van de basisprijs. Bij het bepalen van deze korting speelt de leeftijd van de bestuurder een wezenlijke rol.

Bonus-malus.

Tot 2004 gold in België voor de verzekeraars een bij wet vastgesteld bonus-malus systeem om goede rijders te belonen (bonus) en slechte rijders te straffen (malus). Onder invloed van de Europese regelgeving is dit verplicht systeem afgeschaft en zijn de maatschappijen geheel vrij om een eigen formule voor premiekortingen aan te houden. Het gevolg is dat elke verzekeraar nu een eigen intern systeem ontwikkeld heeft om een bepaalde premie te kunnen koppelen aan een bepaald profiel van autobestuurder. Binnen deze systemen wordt aan elke factor een eigen waarde toegekend. De belangrijkste factoren waarop doorgaans de premiekorting berekend wordt zijn:

 • Het schadeattest van de bestuurder (een lijst waarop de geclaimde schade van de afgelopen vijf jaar genoteerd staat).
 • De leeftijd van de bestuurder (en daarmee de rijervaring).
 • Het geschat aantal af te leggen kilometers in het verzekeringsjaar.
 • Het woongebied.
 • De kracht van de motor van de wagen (cilinderinhoud).

Noot: De premiekorting wordt door enkele verzekeraars niet meer onder de noemer bonus-malus aangeboden, maar gewoon als korting op de premie.

De leeftijd van de bestuurder.

Standaard autoverzekeringen worden in de regel slechts verstrekt aan personen vanaf de leeftijd van 24 jaar (voor jonge rijders tussen18 en 24 jaar gelden speciale regels, die niet gerelateerd zijn aan het systeem van premiekorting). Voor de premiekorting(bonus-malus) op basis van de leeftijd van de bestuurder hanteren de verzekeraars een interne categorisering. Bijvoorbeeld 24-30 jaar, 31-35 jaar, 36-40 jaar, enz. Elke maatschappij heeft zijn eigen schaal en koppelt aan elke categorie een eigen premiekorting. Zo kan het zijn dat de ene maatschappij meent dat bestuurders tussen 36 en 40 jaar de minste schade in het verkeer veroorzaken, terwijl een andere maatschappij gecalculeerd heeft dat bij hun de bestuurders tussen 38 en 48 jaar het veiligst rijden. Over de hoogte van de premiekorting per leeftijdcategorie verschaffen de verzekeraars geen exacte gegevens.

Noot: Bij autoverzekeringen is het systeem van premiekortingen het belangrijkste concurrentiemiddel tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Vandaar dat deze niet transparant weergegeven kan worden.

Toeslag voor jonge rijders.

Statistieken wijzen uit dat jonge rijders veel vaker betrokken zijn bij aanrijdingen. Voor 18-jarige jongemannen ligt dit zelfs twee keer hoger dan het gemiddelde en is ook de schade per aanrijding hoger dan het gemiddelde (vanwege een hogere rijsnelheid). Bij de verzekeraars geldt daarom een extra toeslag op de premie voor jonge rijders beneden 24 jaar (sommige maatschappijen hanteren de leeftijd van 26 jaar als grens).

Toeslag voor senioren.

Vaak rekenen verzekeraars na het 65e een toeslag op de premie van een autoverzekering. Deze toeslag wordt in vele gevallen van het 75e nar het 80e levensjaar verdubbelt. Opvallend genoeg zijn er ook gevallen bekend waarbij senioren juist goedkoper uitkwamen voor hun polis dan een 40-jarige (vanwege verminderd gebruik van de auto).

Wanneer is het aangeraden om een full omnium te nemen?

Een full omnium verzekering voor de auto is een complete dekking waarbij de verzekeraar alle schade dekt in alle gevallen. Bij een aanrijding, waar jij schuld hebt, wordt naast de lichamelijke en materiële schade aan derden ook je eigen lichamelijke schade en de materiële schade aan je eigen auto vergoed. Een full omnium verzekering dekt ook schade aan de auto veroorzaakt door brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, glasbreuk en aanrijding met dieren. Indien herstel niet mogelijk blijkt krijg je de vervangingswaarde van het voertuig uitgekeerd.
Echter, aan een full-omnium verzekering kleeft een relatief hoog prijskaartje. De jaarlijkse premie bedraagt al gauw enkele duizenden euro’s (afhankelijk van het type voertuig, het bouwjaar en het gebruik van de auto).

Noot: Met de wettelijk verplichte BA verzekering wordt slechts schade veroorzaakt bij derden gedekt. Eigen schade niet.

Noot: Voor een full omnium verzekering gebruiken verzekeraars ook de naam BA + full omnium, volledige omnium of BA + volledige omnium.

Een full omnium verzekering is zeker het overwegen waard wanneer:

 • De auto nieuw is. De mogelijk grote financiële schade aan je eigen auto bij een aanrijding verantwoordt de relatief hoge premie van de full omnium verzekering.
 • Het een luxe auto betreft. De herstelkosten aan een luxeauto kunnen aardig oplopen. Neem hierbij ook in overweging dat indien je het geld voor de reparatie niet meteen kunt opbrengen je extra schade lijdt vanwege het wegvallen van je vervoersmiddel.
 • De auto is aangekocht met een lening. Indien je geen full omnium verzekering hebt en je als gevolg van een zware aanrijding of door diefstal de auto kwijtraakt zul je de lening nog moeten blijven doorbetalen terwijl je niet meer over een vervoersmiddel beschikt. Je zult waarschijnlijk ook moeilijker aan een nieuwe lening komen voor de aanschaf van een vervangende auto aangezien je reeds een autolening hebt lopen.
 • Je de auto intensief gebruikt. Hoe hoger het gebruik van de auto hoe groter de kans dat je door een inschattingsfout een aanrijding veroorzaakt. Vanwege de kilometerheffing die de verzekeraars toepassen zal weliswaar de premie voor de verzekering wat hoger uitvallen bij intensief gebruik. Deze verhoogde premie is echter verantwoordt indien je het afweegt tegen de verhoogde kans op schade.
 • Je vaker dan gemiddeld schade veroorzaakt. Indien jij als hoofdbestuurder, of de geregistreerde alternatieve bestuurder(s), met enige regelmaat kleine of grote schade toebrengen aan de eigen auto kan een full omnium verzekering voordelig uitpakken. Ook hier geldt dat de wat hogere premie (vanwege een minder positief schadeattest) alsnog verantwoord is.

Noot: Bij de meeste verzekeraars daalt de vervangingswaarde die ze voor auto’s calculeren (en derhalve uitbetalen bij onherstelbare schade of diefstal) aanzienlijk scherper na het vijfde of zesde jaar. De premie voor de full omnium verzekering daalt minder scherp mee.

Welke factoren bepalen de prijs van een full omnium verzekering.

De hoogte van de jaarlijkse premie van een full omnium verzekering wordt door verzekeraars bepaald op basis van:

 • de waarde van de auto (berekend op basis van de nieuwwaarde en de leeftijd).
 • het gebruik van het voertuig (beroepsmatig of privé).
 • het geschat aantal af te leggen kilometers in het verzekeringsjaar.
 • het woongebied (al dan niet binnen risicozone voor overstromingen).
 • de leeftijd van de bestuurder.
 • het schadeattest van de bestuurder (een lijst waarop de geclaimde schade van de afgelopen vijf jaren wordt bijgehouden).

Wanneer is het aangeraden om een BA autoverzekering te nemen?

Je bent in België wettelijk verplicht minimaal een BA autoverzekering voor je auto af te sluiten alvorens je hiermee de openbare weg opkomt. Met deze verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid ben je niet langer zelf verantwoordelijk voor de schade die je aanricht bij derden, maar wordt deze vergoed door jouw verzekeraar. Materiële schade aan een ander voertuig bij een aanrijding, materiële schade aan stilstaande objecten (gebouwen, muren, palen, e.a) en lichamelijke schade bij derden, waaronder ook de medepassagiers in je eigen auto, vallen onder de dekking. Eigen letsel en de schade aan je eigen auto zijn niet opgenomen in de dekking van de BA autoverzekering.

Een aanvullende bestuurdersverzekering dekt de eigen lichamelijke schade bij een ongeval met schuld. Een aanvullende omnium verzekering dekt de schade aan je eigen auto bij een aanrijding met schuld of een andere calamiteit. Aangezien omnium verzekeringen relatief prijzig kunnen zijn (de mini-omnium kost al gauw enkele honderden euro’s extra en de full omnium enkele duizenden euro’s extra) blijven deze altijd een overweging. Een overweging waarbij je de jaarlijkse premie van de mini-omnium of full omnium afzet tegen het mogelijk voordeel van de aanvullende waarborgen die deze verzekeringen bieden.

Wanneer volstaat een BA autoverzekering als dekking.

Een BA autoverzekering kan voldoende zijn zodra de auto ouder is dan acht jaar. De door de verzekeraars gecalculeerde vervangingswaarde is dan reeds zodanig afgenomen dat zelfs de aanvullende waarborgen van een mini-omnium verzekering (brand, diefstal, vandalisme, natuurrampen, glasbreuk, aanrijding met dieren) niet meer opwegen tegen de jaarlijkse premie.

Indien bijvoorbeeld jouw acht jaar oude auto (nieuwwaarde € 16.000) in brand vliegt of gestolen wordt zal de verzekeraar waarschijnlijk slechts rond de € 3000 uitkeren als vervangingswaarde.

Een BA autoverzekering kan in sommige gevallen ook voldoende zijn voor een wat jongere auto. Na het derde jaar vervalt doorgaans de noodzaak voor een full omnium verzekering indien het volgende geldt:

 1. De auto is geen luxe auto (waarvan de herstelkosten vrijwel altijd hoog uitvallen).
 2. De auto is zonder lening aangekocht, of deze is reeds volledig afbetaald.
 3. De auto wordt niet beroepsmatig of overmatig gebruikt.
 4. De bestuurders rijden beheerst en hebben een nagenoeg schoon schadeattest.

Indien hiernaast de auto zich hoofdzakelijk verplaatst in een laag risicogebied voor diefstal, natuurrampen of aanrijding met dieren vervalt enigszins ook de noodzaak voor een mini-omnium verzekering. Je zou onder deze condities kunnen volstaan met een BA autoverzekering voor de auto. Neem hierbij wel in beschouwing dat wanneer jouw persoonlijke omstandigheden zodanig gunstig zijn dat er een laag risico voor schade bestaat, dat de verzekeraars bereid zullen zijn je een lagere premie voor een omnium verzekering aan te bieden.

Wanneer is het aangeraden om een mini-omnium te nemen?

Een mini-omnium verzekering voor de auto verschaft een aantal aanvullende waarborgen boven de wettelijk verplichte BA verzekering. Met een mini-omniuw verzekering is je eigen voertuig gedekt tegen schade veroorzaakt door brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, glasbreuk en aanrijding met dieren. Indien herstel niet mogelijk blijkt krijg je de vervangingswaarde van het voertuig uitgekeerd.
Echter, aan deze extra waarborgen van een mini-omnium verzekering kleeft een prijskaartje. De jaarlijkse premie bedraagt al gauw enkele honderden euro’s bovenop het bedrag van de BA verzekering.

Noot: Met de wettelijk verplichte BA verzekering wordt slechts schade veroorzaakt bij derden gedekt. Indien je bij schuld de schade aan je eigen auto vergoed wil hebben is ook een mini-omnium verzekering niet voldoende maar zul je een full omnium verzekering moeten afsluiten.

Noot: Voor een mini-omnium verzekering gebruiken verzekeraars ook de naam BA + mini omnium, kleine omnium of BA + kleine omnium.

Een mini-omnium verzekering is zeker het overwegen waard wanneer:
De wagen tussen de vijf en acht jaar oud is. De noodzaak voor een full omnium verzekering is na het vijfde jaar niet meer echt aanwezig. Een mini-omnium is nog wel rendabel omdat brand, diefstal en natuurrampen alsnog grote financiële schade aan de auto kunnen veroorzaken. Na het achtste jaar is de vervangingswaarde van de auto zodanig gedaald dat het voordeel van de waarborgen van de mini-omnium nauwelijks meer opweegt tegen de prijs van de verzekering.

Voor je auto een verhoogd risico geldt om schade te ondervinden door een van de extra waarborgen binnen de mini-omnium. Indien er bijvoorbeeld in jouw omgeving veel autodiefstallen plaatsvinden, geregeld bomen omvallen vanwege hevige rukwinden, of je wanneer je op je dagelijkse route geregeld overstekend wild tegenkomt. De aanvullende waarborgen van de mini-omnium verzekering worden door vrijwel alle verzekeraars in een pakket aangeboden. Het is dus niet mogelijk om je tegen een specifieke waarborg (vb. diefstal) te verzekeren.

Noot: Het afsluiten van een mini-omnium is natuurlijk ook aangeraden in gevallen waarbij je eigenlijk een full omnium verzekering zou moeten afsluiten, maar vanwege de hoge prijs verkiest dit niet te doen. Onder andere wanneer je een nieuwe auto hebt aangekocht, een luxe auto bezit of de aankoop van je auto hebt laten financieren.

Welke factoren bepalen de prijs van een mini-omnium verzekering.

De hoogte van de jaarlijkse premie van een mini-omnium verzekering wordt door verzekeraars bepaald op basis van:

 • de cataloguswaarde van de auto (nieuwwaarde).
 • de leeftijd van de auto.
 • het woongebied (al dan niet binnen risicozone voor overstromingen).