Wat is het verschil tussen een lening op afbetaling en hypothecair krediet?

In theorie is er maar een verschil tussen deze twee kredietvormen en dat is dat je bij een lening op afbetaling geen onderpand verschaft voor het geleend bedrag terwijl je bij een hypothecair krediet dat wel moet doen. Door dit ene verschil verloopt de afhandeling van deze kredieten wel geheel anders, en kennen ze ook elk ook hun eigen regels en voorwaarden.

Noot: Van een hypothecair krediet is pas sprake als vastgoed (onroerend goed) als onderpand dient. De term vastgoed verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van deze goederen. Woningen of ander gebouwen (opstallen) en grond zijn vastgoed. Auto’s niet.

De voordelen van een lening op afbetaling.

Deze kredietvorm dankt zijn populariteit aan de grote mate van vrijheid. Je hoeft geen onderpand te verschaffen, maar krijgt de lening enkel op basis van je persoonlijke kredietwaardigheid. Bij een lening op afbetaling ben je daarom vrij om het geleend geld te besteden voor elk gewenst doel, zonder dat je de bank daarvoor in kennis hoeft te stellen. Echter, door deze vrijheid kent een lening op afbetaling een hogere rente dan een hypothecair krediet, en zijn er grotere beperkingen aan de hoogte van de leensom en de lengte van de looptijd.

De voordelen van een hypothecair krediet.

Doordat je een onderpand verschaft voor de lening heeft de bank bijna honderd procent garantie dat ze het uitgeleend geld terug krijgt. Dit maakt dat:

  • Het krediet vrijwel automatisch wordt goedgekeurd.
  • Je een groot bedrag mag lenen (voor de aankoop van een woning mag dit zelfs 110% van de getaxeerde waarde van de woning zijn).
  • Het krediet een lange looptijd mag hebben (voor de aankoop van een woning verstrekken banken kredieten met een looptijd tot 30 jaar).
  • De rente relatief laag is (hypothecaire kredieten kennen van alle kredietproducten de laagste rentes).

Een hypothecair krediet kent ook nadelen. Zo komen alle kosten voor het aangaan van de hypotheek geheel voor jouw rekening als kredietnemer. Dit zijn de kosten voor de notaris, de hypotheekbewaarder en het opmaken van de akte. Deze kunnen gezamenlijk oplopen tot 3 a 4% van de waarde van het onderpand, en worden doorgaans in het leenbedrag opgenomen.

Het allergrootste nadeel van een hypothecair krediet blijft natuurlijk dat de mogelijkheid bestaat dat je jouw bezit (woning, grond) kwijt raakt.

Noot: Als je geld leent voor de koop van een woning en deze hierbij als onderpand geeft, wordt je eigenaar van het pand en ‘hypotheekgever’. De financiële instelling wordt de ‘hypotheekhouder’ en verkrijgt het recht van hypotheek (eerste recht van verkoop).

Waarvoor kan je een groene lening gebruiken?

groene lening huisWil je overstappen op zonne-energie, je muren extra isoleren of een andere investering aan je woning plegen om het energieverbruik omlaag te brengen, dan is de staat bereid je hierbij een handje te helpen. Immers werk je met je investering op bescheiden schaal mee aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en zodoende besparing van het milieu. Volgens afspraken met de overheid hebben daarom vrijwel alle banken en andere kredietverstrekkers een groene lening in hun portefeuille. Een groene lening kent een lagere rente dan een normaal verbouwingskrediet. Het verschil wordt door de staat gesubsidieerd.

Verbouwingen die als ‘groen’ aangemerkt worden zijn:

  • de installatie van zonnepanelen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Dit kan eventueel in combinatie geschieden met het vernieuwen van het dak.
  • een uitgebreide isolatie van de muren, de vloer en het dak.
  • het aanbrengen van hoogrendement beglazing om verlies van warmte (energie) te verminderen.
  • de vervanging van een oude verwarmingsketel door een milieuvriendelijke installatie.
  • het installeren van een thermostatische warmteregelaar.
  • het installeren van thermostatische waterkranen.

Zodra de verbouwingen of investeringen specifiek gericht zijn om het energieverbruik van je woning omlaag te brengen kun je een groene lening aanvragen. Middels offertes en of facturen zul je de bank moeten aantonen dat het daadwerkelijk energiebesparende investeringen betreft.

Noot: Zowel een hypothecaire lening als een lening op afbetaling, LOA, kennen bij de financiële instellingen hun groene variant. Energiekrediet, ecokredtiet, lening energie en verwarming, groen woonkrediet of gewoon groene lening zijn enkele van de namen waarmee deze formule word aangeduid.

De rentekorting bij een groene lening.

Voor een groene lening ligt de JKP 1.5% lager dan op een normaal verbouwingskrediet. De banken berekenen eerst aan de hand van je persoonlijk profiel (kredietwaardigheid, terugbetalingsdicipline) voor welk JKP je in aanmerking komt, en verminderen dit vervolgens met 1,5% indien het een groene lening betreft (dit krijgen ze van de overheid terug). Indien je bij een bepaalde bank 4.7% aan JKP zou moeten betalen op een normaal verbouwingskrediet, zul je bij dezelfde bank op dezelfde lening jaarlijks slechts 3.2% aan JKP hoeven te betalen indien je kan aantonen dat de verbouwing een groen karakter heeft.

Hoe werkt de JKP.

Banken en andere kredietverstrekkers hanteren tegenwoordig standaard de JKP-formule bij kredieten voor verbouwingen. Dit betekent dat alle kosten voor de lening (rente, administratie, premie’s) in één Jaarlijks Kosten Percentage worden uitgedrukt. Je betaalt bij een krediet enerzijds het geleend geld in maandelijkse termijnen terug, en hiernaast de JKP voor de dienst die de bank jou verleent. De JKP wordt maandelijks in rekening gebracht. Het percentage wordt derhalve door twaalf gedeeld en berekend op het saldo van de schuld.

Meer info over groene leningen op de website van de federale overheid: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/groene_fiscaliteit/groene_leningen/