Ben je verzekerd voor ongevallen op het werk?

Ambtenaren en werknemers in de privésector zijn via de werkgever verzekerd tegen ongevallen aan het werk en ongevallen op de weg naar en van het werk. Dit is volgens de Belgische arbeidswetgeving een verplichting. Zelfstandigen zijn echter niet verplicht om voor zichzelf een ongevallen verzekering af te sluiten. Indien je tot deze groep behoort en nog niet verzekerd bent, is het aanbevolen om het alsnog te overwegen.

Omdat je als zelfstandige in de meeste gevallen geen specifieke vaste werkplek hebt zul je een meer algemene verzekering moeten afsluiten om bij een ongeval financieel ingedekt te zijn. De diverse verzekeringsmaatschappijen bieden veel varianten aan in dit segment. De meest gehanteerde formules zijn:

De hospitalisatie verzekering.

Indien je als gevolg van een ongeval (of plotselinge medische aandoening) in een ziekenhuis moet worden opgenomen dekt de verzekeraar alle kosten die hiermee in verband staan.

 • Verblijf in het ziekenhuis.
 • Alle onderzoeken en behandelingen.
 • Geneesmiddelen.
 • Vervoer per ziekenwagen of helikopter.

De persoonlijke ongevallen verzekering.

Indien je als gevolg van een ongeval permanent invalide raakt krijg je van de verzekeraar een bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag wordt bij het aangaan van de verzekering vastgesteld en de premie voor de polis wordt mede op basis hiervan berekend.

Indien je als gevolg van een ongeval komt te overlijden krijgt jouw begunstigde (of familie) van de verzekeraar een bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag wordt bij het aangaan van de verzekering vastgesteld en de premie voor de polis wordt mede op basis hiervan berekend.
De uitkering voor invaliditeit kan verschillen van de uitkering bij overlijden.

De verzekering gewaarborgd inkomen.

Indien je als gevolg van een ongeval fysiek niet meer in staat bent je beroep uit te oefenen krijg je met de verzering gewaarborgd inkomen van de verzekeraar een maandelijks vervangingsinkomen. De hoogte van dit inkomen wordt bij het aangaan van de verzekering vastgesteld en de premie voor de polis wordt op basis hiervan berekend.

Opties binnen ongevallen verzekeringen.

Verzekeringen tegen ongevallen of ziekte staan bekend als ‘verzekeringen op maat’. Wat inhoud dat er geen standaard formule bestaat maar dat ze voor elke verzekerde verschillend zullen zijn. Naast de hoogte van de uitkeringen kunnen een heleboel andere variabelen in de polis worden opgenomen.

 • Verzekering tegen tijdelijke arbeid ongeschiktheid (TAO).
 • Verhoging van de maximumleeftijd (normaliter gesteld op 65 jaar).
 • Toevoeging van sportgerelateerde ongevallen.
 • Wereldwijde dekking.
 • Combinatie van hospitalisatie en invaliditeit.
 • Combinatie met een overlijdensverzekering.
 • Combinatie met een medische verzekering.
 • Toevoeging van het gezin (echtgenoot(e) en kinderen).
 • Toevoeging van huispersoneel.

Noot: Het is meer regel dan uitzondering dat een aantal verzekeringen die je hebt afgesloten elkaar zullen overlappen. Zo kun je bijvoorbeeld een medische verzekering bij maatschappij A hebben en daarnaast bij maatschappij B een ongevallen verzekering waarin ook een stukje hospitalisatie zit. Probeer voor jezelf vooraf duidelijk vast te stellen welke maatschappij je wil aanspreken bij een onverwacht ongeval.

Meer info: http://www.belgium.be/nl/werk/gezondheid_en_welzijn/arbeidsongevallen/gedekte_risicos/