Waarom is een autoverzekering meestal goedkoper naarmate je ouder wordt?

Verzekeringsmaatschappijen willen graag polissen afsluiten, en zijn daarbij bereid om personen met een positief profiel een flinke korting te geven op de jaarlijkse premie van een autoverzekering. Dit geldt zowel voor de wettelijk verplichte BA autoverzekering als voor de omnium verzekeringen. De korting kan in sommige gevallen oplopen tot 60 procent van de basisprijs. Bij het bepalen van deze korting speelt de leeftijd van de bestuurder een wezenlijke rol.

Bonus-malus.

Tot 2004 gold in België voor de verzekeraars een bij wet vastgesteld bonus-malus systeem om goede rijders te belonen (bonus) en slechte rijders te straffen (malus). Onder invloed van de Europese regelgeving is dit verplicht systeem afgeschaft en zijn de maatschappijen geheel vrij om een eigen formule voor premiekortingen aan te houden. Het gevolg is dat elke verzekeraar nu een eigen intern systeem ontwikkeld heeft om een bepaalde premie te kunnen koppelen aan een bepaald profiel van autobestuurder. Binnen deze systemen wordt aan elke factor een eigen waarde toegekend. De belangrijkste factoren waarop doorgaans de premiekorting berekend wordt zijn:

 • Het schadeattest van de bestuurder (een lijst waarop de geclaimde schade van de afgelopen vijf jaar genoteerd staat).
 • De leeftijd van de bestuurder (en daarmee de rijervaring).
 • Het geschat aantal af te leggen kilometers in het verzekeringsjaar.
 • Het woongebied.
 • De kracht van de motor van de wagen (cilinderinhoud).

Noot: De premiekorting wordt door enkele verzekeraars niet meer onder de noemer bonus-malus aangeboden, maar gewoon als korting op de premie.

De leeftijd van de bestuurder.

Standaard autoverzekeringen worden in de regel slechts verstrekt aan personen vanaf de leeftijd van 24 jaar (voor jonge rijders tussen18 en 24 jaar gelden speciale regels, die niet gerelateerd zijn aan het systeem van premiekorting). Voor de premiekorting(bonus-malus) op basis van de leeftijd van de bestuurder hanteren de verzekeraars een interne categorisering. Bijvoorbeeld 24-30 jaar, 31-35 jaar, 36-40 jaar, enz. Elke maatschappij heeft zijn eigen schaal en koppelt aan elke categorie een eigen premiekorting. Zo kan het zijn dat de ene maatschappij meent dat bestuurders tussen 36 en 40 jaar de minste schade in het verkeer veroorzaken, terwijl een andere maatschappij gecalculeerd heeft dat bij hun de bestuurders tussen 38 en 48 jaar het veiligst rijden. Over de hoogte van de premiekorting per leeftijdcategorie verschaffen de verzekeraars geen exacte gegevens.

Noot: Bij autoverzekeringen is het systeem van premiekortingen het belangrijkste concurrentiemiddel tussen de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Vandaar dat deze niet transparant weergegeven kan worden.

Toeslag voor jonge rijders.

Statistieken wijzen uit dat jonge rijders veel vaker betrokken zijn bij aanrijdingen. Voor 18-jarige jongemannen ligt dit zelfs twee keer hoger dan het gemiddelde en is ook de schade per aanrijding hoger dan het gemiddelde (vanwege een hogere rijsnelheid). Bij de verzekeraars geldt daarom een extra toeslag op de premie voor jonge rijders beneden 24 jaar (sommige maatschappijen hanteren de leeftijd van 26 jaar als grens).

Toeslag voor senioren.

Vaak rekenen verzekeraars na het 65e een toeslag op de premie van een autoverzekering. Deze toeslag wordt in vele gevallen van het 75e nar het 80e levensjaar verdubbelt. Opvallend genoeg zijn er ook gevallen bekend waarbij senioren juist goedkoper uitkwamen voor hun polis dan een 40-jarige (vanwege verminderd gebruik van de auto).

Wanneer is het aangeraden om een full omnium te nemen?

Een full omnium verzekering voor de auto is een complete dekking waarbij de verzekeraar alle schade dekt in alle gevallen. Bij een aanrijding, waar jij schuld hebt, wordt naast de lichamelijke en materiële schade aan derden ook je eigen lichamelijke schade en de materiële schade aan je eigen auto vergoed. Een full omnium verzekering dekt ook schade aan de auto veroorzaakt door brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, glasbreuk en aanrijding met dieren. Indien herstel niet mogelijk blijkt krijg je de vervangingswaarde van het voertuig uitgekeerd.
Echter, aan een full-omnium verzekering kleeft een relatief hoog prijskaartje. De jaarlijkse premie bedraagt al gauw enkele duizenden euro’s (afhankelijk van het type voertuig, het bouwjaar en het gebruik van de auto).

Noot: Met de wettelijk verplichte BA verzekering wordt slechts schade veroorzaakt bij derden gedekt. Eigen schade niet.

Noot: Voor een full omnium verzekering gebruiken verzekeraars ook de naam BA + full omnium, volledige omnium of BA + volledige omnium.

Een full omnium verzekering is zeker het overwegen waard wanneer:

 • De auto nieuw is. De mogelijk grote financiële schade aan je eigen auto bij een aanrijding verantwoordt de relatief hoge premie van de full omnium verzekering.
 • Het een luxe auto betreft. De herstelkosten aan een luxeauto kunnen aardig oplopen. Neem hierbij ook in overweging dat indien je het geld voor de reparatie niet meteen kunt opbrengen je extra schade lijdt vanwege het wegvallen van je vervoersmiddel.
 • De auto is aangekocht met een lening. Indien je geen full omnium verzekering hebt en je als gevolg van een zware aanrijding of door diefstal de auto kwijtraakt zul je de lening nog moeten blijven doorbetalen terwijl je niet meer over een vervoersmiddel beschikt. Je zult waarschijnlijk ook moeilijker aan een nieuwe lening komen voor de aanschaf van een vervangende auto aangezien je reeds een autolening hebt lopen.
 • Je de auto intensief gebruikt. Hoe hoger het gebruik van de auto hoe groter de kans dat je door een inschattingsfout een aanrijding veroorzaakt. Vanwege de kilometerheffing die de verzekeraars toepassen zal weliswaar de premie voor de verzekering wat hoger uitvallen bij intensief gebruik. Deze verhoogde premie is echter verantwoordt indien je het afweegt tegen de verhoogde kans op schade.
 • Je vaker dan gemiddeld schade veroorzaakt. Indien jij als hoofdbestuurder, of de geregistreerde alternatieve bestuurder(s), met enige regelmaat kleine of grote schade toebrengen aan de eigen auto kan een full omnium verzekering voordelig uitpakken. Ook hier geldt dat de wat hogere premie (vanwege een minder positief schadeattest) alsnog verantwoord is.

Noot: Bij de meeste verzekeraars daalt de vervangingswaarde die ze voor auto’s calculeren (en derhalve uitbetalen bij onherstelbare schade of diefstal) aanzienlijk scherper na het vijfde of zesde jaar. De premie voor de full omnium verzekering daalt minder scherp mee.

Welke factoren bepalen de prijs van een full omnium verzekering.

De hoogte van de jaarlijkse premie van een full omnium verzekering wordt door verzekeraars bepaald op basis van:

 • de waarde van de auto (berekend op basis van de nieuwwaarde en de leeftijd).
 • het gebruik van het voertuig (beroepsmatig of privé).
 • het geschat aantal af te leggen kilometers in het verzekeringsjaar.
 • het woongebied (al dan niet binnen risicozone voor overstromingen).
 • de leeftijd van de bestuurder.
 • het schadeattest van de bestuurder (een lijst waarop de geclaimde schade van de afgelopen vijf jaren wordt bijgehouden).