Wanneer is het aangeraden om een BA autoverzekering te nemen?

Je bent in België wettelijk verplicht minimaal een BA autoverzekering voor je auto af te sluiten alvorens je hiermee de openbare weg opkomt. Met deze verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid ben je niet langer zelf verantwoordelijk voor de schade die je aanricht bij derden, maar wordt deze vergoed door jouw verzekeraar. Materiële schade aan een ander voertuig bij een aanrijding, materiële schade aan stilstaande objecten (gebouwen, muren, palen, e.a) en lichamelijke schade bij derden, waaronder ook de medepassagiers in je eigen auto, vallen onder de dekking. Eigen letsel en de schade aan je eigen auto zijn niet opgenomen in de dekking van de BA autoverzekering.

Een aanvullende bestuurdersverzekering dekt de eigen lichamelijke schade bij een ongeval met schuld. Een aanvullende omnium verzekering dekt de schade aan je eigen auto bij een aanrijding met schuld of een andere calamiteit. Aangezien omnium verzekeringen relatief prijzig kunnen zijn (de mini-omnium kost al gauw enkele honderden euro’s extra en de full omnium enkele duizenden euro’s extra) blijven deze altijd een overweging. Een overweging waarbij je de jaarlijkse premie van de mini-omnium of full omnium afzet tegen het mogelijk voordeel van de aanvullende waarborgen die deze verzekeringen bieden.

Wanneer volstaat een BA autoverzekering als dekking.

Een BA autoverzekering kan voldoende zijn zodra de auto ouder is dan acht jaar. De door de verzekeraars gecalculeerde vervangingswaarde is dan reeds zodanig afgenomen dat zelfs de aanvullende waarborgen van een mini-omnium verzekering (brand, diefstal, vandalisme, natuurrampen, glasbreuk, aanrijding met dieren) niet meer opwegen tegen de jaarlijkse premie.

Indien bijvoorbeeld jouw acht jaar oude auto (nieuwwaarde € 16.000) in brand vliegt of gestolen wordt zal de verzekeraar waarschijnlijk slechts rond de € 3000 uitkeren als vervangingswaarde.

Een BA autoverzekering kan in sommige gevallen ook voldoende zijn voor een wat jongere auto. Na het derde jaar vervalt doorgaans de noodzaak voor een full omnium verzekering indien het volgende geldt:

  1. De auto is geen luxe auto (waarvan de herstelkosten vrijwel altijd hoog uitvallen).
  2. De auto is zonder lening aangekocht, of deze is reeds volledig afbetaald.
  3. De auto wordt niet beroepsmatig of overmatig gebruikt.
  4. De bestuurders rijden beheerst en hebben een nagenoeg schoon schadeattest.

Indien hiernaast de auto zich hoofdzakelijk verplaatst in een laag risicogebied voor diefstal, natuurrampen of aanrijding met dieren vervalt enigszins ook de noodzaak voor een mini-omnium verzekering. Je zou onder deze condities kunnen volstaan met een BA autoverzekering voor de auto. Neem hierbij wel in beschouwing dat wanneer jouw persoonlijke omstandigheden zodanig gunstig zijn dat er een laag risico voor schade bestaat, dat de verzekeraars bereid zullen zijn je een lagere premie voor een omnium verzekering aan te bieden.

Wanneer is het aangeraden om een mini-omnium te nemen?

Een mini-omnium verzekering voor de auto verschaft een aantal aanvullende waarborgen boven de wettelijk verplichte BA verzekering. Met een mini-omniuw verzekering is je eigen voertuig gedekt tegen schade veroorzaakt door brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, glasbreuk en aanrijding met dieren. Indien herstel niet mogelijk blijkt krijg je de vervangingswaarde van het voertuig uitgekeerd.
Echter, aan deze extra waarborgen van een mini-omnium verzekering kleeft een prijskaartje. De jaarlijkse premie bedraagt al gauw enkele honderden euro’s bovenop het bedrag van de BA verzekering.

Noot: Met de wettelijk verplichte BA verzekering wordt slechts schade veroorzaakt bij derden gedekt. Indien je bij schuld de schade aan je eigen auto vergoed wil hebben is ook een mini-omnium verzekering niet voldoende maar zul je een full omnium verzekering moeten afsluiten.

Noot: Voor een mini-omnium verzekering gebruiken verzekeraars ook de naam BA + mini omnium, kleine omnium of BA + kleine omnium.

Een mini-omnium verzekering is zeker het overwegen waard wanneer:
De wagen tussen de vijf en acht jaar oud is. De noodzaak voor een full omnium verzekering is na het vijfde jaar niet meer echt aanwezig. Een mini-omnium is nog wel rendabel omdat brand, diefstal en natuurrampen alsnog grote financiële schade aan de auto kunnen veroorzaken. Na het achtste jaar is de vervangingswaarde van de auto zodanig gedaald dat het voordeel van de waarborgen van de mini-omnium nauwelijks meer opweegt tegen de prijs van de verzekering.

Voor je auto een verhoogd risico geldt om schade te ondervinden door een van de extra waarborgen binnen de mini-omnium. Indien er bijvoorbeeld in jouw omgeving veel autodiefstallen plaatsvinden, geregeld bomen omvallen vanwege hevige rukwinden, of je wanneer je op je dagelijkse route geregeld overstekend wild tegenkomt. De aanvullende waarborgen van de mini-omnium verzekering worden door vrijwel alle verzekeraars in een pakket aangeboden. Het is dus niet mogelijk om je tegen een specifieke waarborg (vb. diefstal) te verzekeren.

Noot: Het afsluiten van een mini-omnium is natuurlijk ook aangeraden in gevallen waarbij je eigenlijk een full omnium verzekering zou moeten afsluiten, maar vanwege de hoge prijs verkiest dit niet te doen. Onder andere wanneer je een nieuwe auto hebt aangekocht, een luxe auto bezit of de aankoop van je auto hebt laten financieren.

Welke factoren bepalen de prijs van een mini-omnium verzekering.

De hoogte van de jaarlijkse premie van een mini-omnium verzekering wordt door verzekeraars bepaald op basis van:

  • de cataloguswaarde van de auto (nieuwwaarde).
  • de leeftijd van de auto.
  • het woongebied (al dan niet binnen risicozone voor overstromingen).

Kan ik geld lenen zonder bij een bank langs te gaan?

Indien je niet wil of kan lenen bij een bank zijn er legio mogelijkheden om toch een krediet aan te gaan. Allereerst kun je hierbij denken aan een onderhandse lening bij niet-beroepsmatige geldschieters zoals familie, vrienden of werkgever. Deze zijn wel vaker bereid om je, al dan niet tegen rente, een bedrag ter beschikking te stellen voor een korte of langere periode. Maar aan het geld lenen bij bekenden zijn altijd persoonlijke issues gekoppeld. Voor familie en vrienden geldt dat onverhoopte zakelijke problemen bij het terugbetalen van de lening direct gevolgen kunnen hebben voor de persoonlijke verhoudingen. En door een lening af te sluiten bij je werkgever ontstaat een grotere mate van afhankelijkheid, die je maar al te vaak sneller zal laten instemmen met bepaalde maatregelen binnen het bedrijf.

Kredietbeurzen.

De kredietbeurzen op internet worden gevoed door beroepsmatige geldschieters die onderhandse leningen verstrekken. Het betreft vaak personen die over aanzienlijk eigen vermogen beschikken en het rendabeler vinden om dit tegen rente uit te lenen dan het te beleggen in aandelen. Het netwerk op de beurzen is enigszins complex, waarbij jij eerst je leningaanvraag bij een beurs deponeert en vervolgens een geldschieter hierop reageert. De rente op leningen via kredietbeurzen ligt in de meeste gevallen ook wat hoger dan bij de banken. Je persoonlijke kredietwaardigheid is uiteraard hierbij van invloed. In de regel geldt dat de rente op een lening toeneemt naarmate je kredietwaardigheid afneemt. Zo zijn er geldschieters die tegen een relatief hoge rente bereid zijn geld te lenen aan personen die voorkomen op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België.

Noot: Bij kredietbeurzen op internet weet je niet precies bij wie je leent, en welke methoden de geldschieter toepast om het uitgeleend geld terug te krijgen.

Particuliere kredietverstrekkers.

Dit zijn kleine of grote maatschappijen die evenals de online geldschieters kredieten verstrekken uit hun eigen kapitaal. Particuliere kredietverstrekkers hebben meestal fysieke kantoren met personeel, waardoor je een beter beeld hebt bij wie je geld leent. Ook hier geldt dat je persoonlijke kredietwaardigheid doorslaggevend is voor de hoogte van het bedrag dat geleend kan worden, de looptijd van de lening en de rente. Particuliere kredietverstrekkers kunnen ook onderpand (onroerend goed of roerend goed) vragen voor het toewijzen van een lening.

Noot: Enkele particuliere kredietverstrekkers dragen het woord ‘bank’ in hun naam. Dit betekent niet dat ze onder hetzelfde wettelijk toezicht vallen als een bank.

Kredietmakelaars.

Kredietmakelaars die in principe bemiddelen bij het afsluiten van een lening bij een financiële instelling hebben vaak ook een eigen krediet’pot’. Een interne lening wordt meestal alleen verstrekt aan personen met wie reeds een krediet-band bestaat. Indien je bijvoorbeeld via deze makelaar in het verleden een lening bij een bank hebt afgesloten en deze correct hebt afbetaald. De rente en de kredietvoorwaarden voor een interne lening bij de makelaar kunnen hierdoor voordeliger uitvallen voor jou als kredietnemer.

Andere financiële instellingen dan een bank.
Banken zijn in feite ook geldschieters. Alleen geldt voor hun dat ze kapitaal van anderen uitlenen, en hierdoor wat terughoudender moeten zijn. Naast de banken zijn er meerdere financiële instellingen die kredieten uitzetten. Sommige opereren bijna gelijk als banken, en anderen hanteren wat flexibelere criteria voor het toewijzen van een lening. Enkele van de andere financiële instellingen zijn.

Financieringsmaatschappijen

  • Gemeentelijke kredietbanken
  • Kredietkaart maatschappijen
  • Postorder bedrijven.