Kan ik geld lenen zonder bij een bank langs te gaan?

Indien je niet wil of kan lenen bij een bank zijn er legio mogelijkheden om toch een krediet aan te gaan. Allereerst kun je hierbij denken aan een onderhandse lening bij niet-beroepsmatige geldschieters zoals familie, vrienden of werkgever. Deze zijn wel vaker bereid om je, al dan niet tegen rente, een bedrag ter beschikking te stellen voor een korte of langere periode. Maar aan het geld lenen bij bekenden zijn altijd persoonlijke issues gekoppeld. Voor familie en vrienden geldt dat onverhoopte zakelijke problemen bij het terugbetalen van de lening direct gevolgen kunnen hebben voor de persoonlijke verhoudingen. En door een lening af te sluiten bij je werkgever ontstaat een grotere mate van afhankelijkheid, die je maar al te vaak sneller zal laten instemmen met bepaalde maatregelen binnen het bedrijf.

Kredietbeurzen.

De kredietbeurzen op internet worden gevoed door beroepsmatige geldschieters die onderhandse leningen verstrekken. Het betreft vaak personen die over aanzienlijk eigen vermogen beschikken en het rendabeler vinden om dit tegen rente uit te lenen dan het te beleggen in aandelen. Het netwerk op de beurzen is enigszins complex, waarbij jij eerst je leningaanvraag bij een beurs deponeert en vervolgens een geldschieter hierop reageert. De rente op leningen via kredietbeurzen ligt in de meeste gevallen ook wat hoger dan bij de banken. Je persoonlijke kredietwaardigheid is uiteraard hierbij van invloed. In de regel geldt dat de rente op een lening toeneemt naarmate je kredietwaardigheid afneemt. Zo zijn er geldschieters die tegen een relatief hoge rente bereid zijn geld te lenen aan personen die voorkomen op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België.

Noot: Bij kredietbeurzen op internet weet je niet precies bij wie je leent, en welke methoden de geldschieter toepast om het uitgeleend geld terug te krijgen.

Particuliere kredietverstrekkers.

Dit zijn kleine of grote maatschappijen die evenals de online geldschieters kredieten verstrekken uit hun eigen kapitaal. Particuliere kredietverstrekkers hebben meestal fysieke kantoren met personeel, waardoor je een beter beeld hebt bij wie je geld leent. Ook hier geldt dat je persoonlijke kredietwaardigheid doorslaggevend is voor de hoogte van het bedrag dat geleend kan worden, de looptijd van de lening en de rente. Particuliere kredietverstrekkers kunnen ook onderpand (onroerend goed of roerend goed) vragen voor het toewijzen van een lening.

Noot: Enkele particuliere kredietverstrekkers dragen het woord ‘bank’ in hun naam. Dit betekent niet dat ze onder hetzelfde wettelijk toezicht vallen als een bank.

Kredietmakelaars.

Kredietmakelaars die in principe bemiddelen bij het afsluiten van een lening bij een financiële instelling hebben vaak ook een eigen krediet’pot’. Een interne lening wordt meestal alleen verstrekt aan personen met wie reeds een krediet-band bestaat. Indien je bijvoorbeeld via deze makelaar in het verleden een lening bij een bank hebt afgesloten en deze correct hebt afbetaald. De rente en de kredietvoorwaarden voor een interne lening bij de makelaar kunnen hierdoor voordeliger uitvallen voor jou als kredietnemer.

Andere financiële instellingen dan een bank.
Banken zijn in feite ook geldschieters. Alleen geldt voor hun dat ze kapitaal van anderen uitlenen, en hierdoor wat terughoudender moeten zijn. Naast de banken zijn er meerdere financiële instellingen die kredieten uitzetten. Sommige opereren bijna gelijk als banken, en anderen hanteren wat flexibelere criteria voor het toewijzen van een lening. Enkele van de andere financiële instellingen zijn.

Financieringsmaatschappijen

 • Gemeentelijke kredietbanken
 • Kredietkaart maatschappijen
 • Postorder bedrijven.

Wat is het verschil tussen een lening op afbetaling en hypothecair krediet?

In theorie is er maar een verschil tussen deze twee kredietvormen en dat is dat je bij een lening op afbetaling geen onderpand verschaft voor het geleend bedrag terwijl je bij een hypothecair krediet dat wel moet doen. Door dit ene verschil verloopt de afhandeling van deze kredieten wel geheel anders, en kennen ze ook elk ook hun eigen regels en voorwaarden.

Noot: Van een hypothecair krediet is pas sprake als vastgoed (onroerend goed) als onderpand dient. De term vastgoed verwijst naar het niet-verplaatsbare karakter van deze goederen. Woningen of ander gebouwen (opstallen) en grond zijn vastgoed. Auto’s niet.

De voordelen van een lening op afbetaling.

Deze kredietvorm dankt zijn populariteit aan de grote mate van vrijheid. Je hoeft geen onderpand te verschaffen, maar krijgt de lening enkel op basis van je persoonlijke kredietwaardigheid. Bij een lening op afbetaling ben je daarom vrij om het geleend geld te besteden voor elk gewenst doel, zonder dat je de bank daarvoor in kennis hoeft te stellen. Echter, door deze vrijheid kent een lening op afbetaling een hogere rente dan een hypothecair krediet, en zijn er grotere beperkingen aan de hoogte van de leensom en de lengte van de looptijd.

De voordelen van een hypothecair krediet.

Doordat je een onderpand verschaft voor de lening heeft de bank bijna honderd procent garantie dat ze het uitgeleend geld terug krijgt. Dit maakt dat:

 • Het krediet vrijwel automatisch wordt goedgekeurd.
 • Je een groot bedrag mag lenen (voor de aankoop van een woning mag dit zelfs 110% van de getaxeerde waarde van de woning zijn).
 • Het krediet een lange looptijd mag hebben (voor de aankoop van een woning verstrekken banken kredieten met een looptijd tot 30 jaar).
 • De rente relatief laag is (hypothecaire kredieten kennen van alle kredietproducten de laagste rentes).

Een hypothecair krediet kent ook nadelen. Zo komen alle kosten voor het aangaan van de hypotheek geheel voor jouw rekening als kredietnemer. Dit zijn de kosten voor de notaris, de hypotheekbewaarder en het opmaken van de akte. Deze kunnen gezamenlijk oplopen tot 3 a 4% van de waarde van het onderpand, en worden doorgaans in het leenbedrag opgenomen.

Het allergrootste nadeel van een hypothecair krediet blijft natuurlijk dat de mogelijkheid bestaat dat je jouw bezit (woning, grond) kwijt raakt.

Noot: Als je geld leent voor de koop van een woning en deze hierbij als onderpand geeft, wordt je eigenaar van het pand en ‘hypotheekgever’. De financiële instelling wordt de ‘hypotheekhouder’ en verkrijgt het recht van hypotheek (eerste recht van verkoop).

Wanneer kies je een pre-paid kaart en wanneer een gewone kredietkaart?

kredietkaart of prepaidEen kaart is een handig en veilig betaalmiddel. Je kunt uitgaven doen zonder geld bij je te dragen. En indien je onverwacht toch bankbiljetten nodig hebt voor een betaling, kun je die met je kaart uit het dichtstbijzijnde geldautomaat halen. Omdat de meeste pre-paid kaarten en kredietkaarten ook nog gekoppeld zijn aan het internationale netwerk van Mastercard of Visa kunnen ze ook buiten België gebruikt worden en voor het plegen van online betalingen.

Hoewel er tussen een pre-paid kaart en een kredietkaart enkele verschillen zitten bij het verrichten van betalingen, zit het grote verschil tussen deze twee typen kaarten in de herkomst van het geld. Met een pre-paid kaart betaal je met je eigen geld, met een kredietkaart betaal je in theorie met geleend geld (van een bank of andere kredietinstelling).

De pre-paid kaart.

Het systeem is hier relatief simpel. Je stort een bepaald bedrag, bijvoorbeeld € 2000, bij een financiële instelling en krijgt hiervoor een kaart terug waarmee je tot € 2000 aan betalingen kan doen. Wanneer je saldo op is kun je dit weer aanvullen. De meeste kaartverstrekkers bieden je de ruimte om tussendoor naar eigen goeddunken de kaart aan te vullen vanuit je zichtrekening. Het fungeert in deze dan als een soort van superbankpas.

De kredietkaart.

Een kredietkaart is niet veel anders dan een doorlopend krediet of geldreserve in kaartvorm.
De bank verschaft je een limiet (kredietplafond) tot welke je kan lenen. Bij elke uitgave met de kaart leen je dit bedrag bij de bank. Doorgaans bieden de banken je de ruimte om dit geld voor het einde van de maand renteloos terug te betalen. Maar indien je ervoor kiest om op een later tijdstip het negatieve saldo aan te vullen zul je rente moeten betalen over de periode dat je het geld geleend hebt. De rente op kredietkaarten ligt bij de meeste instellingen hoger dan de rente op andere type leningen.

Noot: Prepaid kredietkaarten worden minder vaker aanvaard dan gewone kredietkaarten. Maar prepaid kredietkaarten worden wel vaker aanvaard dan bankkaarten.

De kosten bij het gebruik van een pre-paid kaarten en kredietkaarten.

Pre-paid kaart Kredietkaart
Jaarlijkse contributie voor het bezit van de kaart.  Ja              Ja
Transactiekosten bij betalingen.                                         Ja             Nee
Kosten voor het opladen                                                         Ja             Nee
Kosten voor het opnemen van geld uit een automaat.  Ja      Ja
Rente                                                                                                    Nee         Ja

Wanneer te kiezen voor een pre-paid kaart of kredietkaart?

Je kunt het beste kiezen voor een pre-paid kaart wanneer:

 • Je op voorhand over voldoende eigen middelen beschikt om de gewenste uitgaven te doen.
 • Je de uitgaven onder controle wil houden (bij een nul-saldo kun je geen geld meer uitgeven).
 • Je niet door het toetsingsproces wil welke geldt voor een kredietkaart.

Je kunt het beste kiezen voor een kredietkaart wanneer:

 • Je tijdelijk niet over voldoende eigen middelen beschikt om de gewenste uitgaven te doen (let wel, een kredietkaart is vanwege de hoge rente niet voordelig als langlopende lening).
 • Je in staat bent om het uitgegeven bedrag voor het einde van de maand terug te storten (je betaalt hierbij geen rente, en omzeild ook de transactie kosten welke gelden voor pre-paid kaarten).
 • Je voorbereid wil (moet) zijn op onverwachte uitgaven.
 • Je uitgaven moet doen waarbij pre-paid kaarten niet geaccepteerd worden (veel autoverhuur bedrijven bijvoorbeeld accepteren slechts kredietkaarten).

Waarvoor kan je een groene lening gebruiken?

groene lening huisWil je overstappen op zonne-energie, je muren extra isoleren of een andere investering aan je woning plegen om het energieverbruik omlaag te brengen, dan is de staat bereid je hierbij een handje te helpen. Immers werk je met je investering op bescheiden schaal mee aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en zodoende besparing van het milieu. Volgens afspraken met de overheid hebben daarom vrijwel alle banken en andere kredietverstrekkers een groene lening in hun portefeuille. Een groene lening kent een lagere rente dan een normaal verbouwingskrediet. Het verschil wordt door de staat gesubsidieerd.

Verbouwingen die als ‘groen’ aangemerkt worden zijn:

 • de installatie van zonnepanelen om zonne-energie om te zetten in elektriciteit. Dit kan eventueel in combinatie geschieden met het vernieuwen van het dak.
 • een uitgebreide isolatie van de muren, de vloer en het dak.
 • het aanbrengen van hoogrendement beglazing om verlies van warmte (energie) te verminderen.
 • de vervanging van een oude verwarmingsketel door een milieuvriendelijke installatie.
 • het installeren van een thermostatische warmteregelaar.
 • het installeren van thermostatische waterkranen.

Zodra de verbouwingen of investeringen specifiek gericht zijn om het energieverbruik van je woning omlaag te brengen kun je een groene lening aanvragen. Middels offertes en of facturen zul je de bank moeten aantonen dat het daadwerkelijk energiebesparende investeringen betreft.

Noot: Zowel een hypothecaire lening als een lening op afbetaling, LOA, kennen bij de financiële instellingen hun groene variant. Energiekrediet, ecokredtiet, lening energie en verwarming, groen woonkrediet of gewoon groene lening zijn enkele van de namen waarmee deze formule word aangeduid.

De rentekorting bij een groene lening.

Voor een groene lening ligt de JKP 1.5% lager dan op een normaal verbouwingskrediet. De banken berekenen eerst aan de hand van je persoonlijk profiel (kredietwaardigheid, terugbetalingsdicipline) voor welk JKP je in aanmerking komt, en verminderen dit vervolgens met 1,5% indien het een groene lening betreft (dit krijgen ze van de overheid terug). Indien je bij een bepaalde bank 4.7% aan JKP zou moeten betalen op een normaal verbouwingskrediet, zul je bij dezelfde bank op dezelfde lening jaarlijks slechts 3.2% aan JKP hoeven te betalen indien je kan aantonen dat de verbouwing een groen karakter heeft.

Hoe werkt de JKP.

Banken en andere kredietverstrekkers hanteren tegenwoordig standaard de JKP-formule bij kredieten voor verbouwingen. Dit betekent dat alle kosten voor de lening (rente, administratie, premie’s) in één Jaarlijks Kosten Percentage worden uitgedrukt. Je betaalt bij een krediet enerzijds het geleend geld in maandelijkse termijnen terug, en hiernaast de JKP voor de dienst die de bank jou verleent. De JKP wordt maandelijks in rekening gebracht. Het percentage wordt derhalve door twaalf gedeeld en berekend op het saldo van de schuld.

Meer info over groene leningen op de website van de federale overheid: http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/groene_fiscaliteit/groene_leningen/